Transporter (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018

Transporter (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018
Kategorier: Golv, Golvvård
335 SEK
Mer Info!

Transporter (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018 EU: s transportpolitik syftar till att s kra en smidig, effektiv, s ker och fri r rlighet f r personer och varor i EU genom integrerade transportn t som omfattar alla slags transporter (v g, j rnv g, sj fart och luftfart). EU-politiken tar ocks upp s vitt skilda fr gor som klimatf r ndringar, passagerarnas r ttigheter, rena br nslen och minskad tullbyr kratin i hamnarna. Transportpolitiken regleras av avdelning VI (artiklarna 90-100) i f rdraget om Europeiska unionens funktionss tt och h r till EU: s mest strategiska politik. Framtida politik kommer i stor utstr ckning att bygga p en vitbok fr n 2011 som inbegriper 40 initiativ som ska skapa tillv xt och syssels ttning, minska beroendet av importerad olja och minska sektorns koldioxidutsl pp med 60 % till 2050.