Behövs bygglov vid köksrenovering?

post thumb
Köksrenovering
by Köksrenovering Stockholm/ on 16 Feb 2021

Behövs bygglov vid köksrenovering?

Behöver du ansöka om bygglov vid en köksrenovering? I allmänhet behövs inget bygglov när du ska renovera kök, inte heller om du ska flytta köket till en annan plats i bostaden. Däremot kan du vara skyldig att göra en bygganmälan till kommunen och invänta ett startbesked från dem om din renovering har påverkan på bärande konstruktioner eller brandskydd, likaså om ny ventilation eller VA-stam tillkommer. Det kan röra sig om ventilationsaggregat, fläktar, kanaler eller värmeväxlare där ventilationsflöden och luftkvalitet påverkas. Köksrenovering Stockholm kan bistå dig i arbetet.

Köksrenovering i äldre byggnader

Om du ska renovera kök i en bostadsrätt kan det vara bra att tänka på att du kan behöva tillstånd från bostadsrättsföreningen om du vill genomföra omfattande förändringar. En flytt av ett kök ska under alla omständigheter diskuteras med styrelsen först. Var också uppmärksam på att särskilda regler kan gälla om du ska renovera köket i en äldre fastighet som kanske har ett så kallat bevarandevärde ur historisk eller konstnärlig synpunkt.